Orexa

Betiko moduan puntualki irtetzen gara, beno Eneko, Fernando D. eta Alberto (taldekide berria) aurrerago ateratzen dira (infernutik). Andoain-era iritsi baino lehen talde guztia elkartzen da eta denok ELKARREKIN GOAZ, Tolosaldea-ko herrietatik igarotzen Orexa-ko zeharbidera iritsi arte, hemen bakoitzak bere erritmoa jartzen du, betikoak aurrean eta betikoak atzean (ez da beharrezkoa izenak ematea, denok ezagutzen gara). Behin goian hornidura, argazkia eta beheruntz.
Salimos como siempre puntuales a la cita, bueno Eneko, Fernando D. y Alberto (la nueva incorporación) salen un poco por delante (desde el infierno). Antes de llegar a Andoain se une el grupo y se va TODOS JUNTOS a bloque, pasando por los pueblos de Tolosaldea hasta llegar al cruce de Orexa, donde ya cada uno sube a su ritmo, los de siempre delante y los de siempre detrás (no hace falta dar nombres, todos nos conocemos). Una vez arriba avituallamiento, foto y para abajo.


Jaitsieraren erdialdera Fernando A. jaunak betaurrekoak goiko herrian utzi dituela konturatzen da (begiak itxita jaisten denez baaaaa.....). Behean gezi oriari betaurrekoen bila gora igotzea proposatzen diogu, eta harrapatuko gaituela, baina kale, ideia ez da aurrera ateratzen eta jarraitzen dugu (betaurrekorik gabe) Tolosa-runtz. Belate pasealekuan gaudenean (Irura-ra garamatzan errepidea) atzekoak Andy eta geziak pinganillotik hizketan ari direla ohartzen dira, eta handik gutxira zass!!, aurrean jartzen dira eta denok lerroan, Irura-tik Lasarte-ra topen, Oscar-en librada bat barne, Fernando A. jauna barnetik aurreratzen ari zela errepideko ubidean sartzen da eta gutxigatik ez du batzuen erorikoa eragiten, baina oreka mantentzen du eta dena susto batean gelditzen da. Hemendik aurrera ohizko jauziak (Xabi izugarri) eta etxera, egun ona, tenperatura ona eta etapa galanta.
Hacia la mitad de la bajada Don Fernando A. se da cuenta de que se ha dejado las gafas arriba en el pueblo (como baja con los ojos cerrados puessss...). Una vez abajo le comentamos a la flecha amarilla que suba a buscarlas y que ya nos cojerá, pero nada, no surte efecto la idea y continuamos (sin las gafas) dirección Tolosa. Cuando estamos por el paseo Belate (recta que lleva hacia Irura) los de la parte trasera se percatan que Andy y la flecha hablan por el pinganillo y al rato zass!!, se colocan delante y todos enfilados, de Irura a Lasarte a saco, con una gran librada de Oscar que adelantando por el interior a Don Fernando A. se mete en el canal del agua que hay en la carretera y casi provoca caida múltiple, pero mantiene el equilibrio y se queda todo en un susto. De este punto en adelante los típicos saltos (Xabi intratable) y para casa, buen día, buena temperatura y buena etapa.