BERASTEGI - EKAINAK 12 DE JUNIOTenperatura frexkoarekin baino egokia bizikletan ibiltzeko, puntualki ateratzen gara Buenpas-etik Javi, Iñaki, Joserra, Xibiri, Pello, Inaxio, Andy, José Angel eta Fernando. Berastegi-rako bidea hartzen dugu, erritmo lasaian.

Igotzen gindoazela, Elduain pasata, Donostiarra-ko pelotoi txiki zoroa aurreratzen gaitu. Beste guztiak, errosario gisa bidean zehar. Momentu horretan, Loiolatarra pelotoitik, Pinarello hori bat dotore azaltzen da, maila txikiko kamerak baino lehen mailako hankak, tiburoi hortzekin banan bana gelditzen ziren matxinatuak jan ditu. Morroien lana ixila baina kalitate haundikoa dela somatzen da.

Fernando Lago, Amado eta Luis-en lana bai izan dela eraginkorra. A ze tortilla, gazta, zatua... Danok barritak etxerako bueltan eraman genituela uste dut. Baten batek haurdun bat baino gehiago korroka egiten zuen.

Aipamen berezia 58. urtebetetze ospatzeko tartarentzat, urteen kandelak eta guzti, Zorionak zuri kanta barne, gure Xibiri haundiari dedikatua.

Con temperatura fresca pero ideal para andar en bici, salimos puntuales del Buenpas Javi, Iñaki, Joserra, Xibiri, Pello, Inaxio, Andy, José Angel y Fernando. Tomamos dirección a Berastegi a ritmo tranquilo.

En plena subida, una vez pasado Elduain, nos pasa desbocado un pelotón pequeño de la Donostiarra. El resto, como un rosario por el camino. En ese momento, desde el pelotón de la Loiolatarra, aparece majestuosa una Pinarello amarilla, cámaras de baja calidad pero piernas de primera, con fauces de tiburón se ha comido uno por uno a los pocos insurrectos que quedaban. Se ve que el trabajo de los gregarios es silencioso pero efectivo.

Para trabajo efectivo el de Fernando Lago, Amado y Luis. Qué tortilla, queso, sidra, bota de vino... Me parece que todos de vuelta a casa con las barritas. Alguno eruptaba por el camino más que una embarazada.

Mención aparte el detalle de la tarta con los años como homenaje en su 58 cumpleaños, incluyendo el zorionak zuri dedicado al gran Xibiri.Jendea oraindik ospakizunean murgilduta zegoela, Fernando, ihesian joateko aukerarik orain arte izan ez duelarik, ospa egin du eta Hurto igoera bakar bakarrik igotzen hasi da Leitza-ko bidean. Ihesian murgilduta zegoela, pinganillo bitartez deia jaso du gelditzeko, Zibiri zulaketa izan du eta. Gaurko ihardunaldiaren kalamitateak hasten dira. Zulaketa konpontzen ohikoa baino gehiago eman dugu, Xibirik gurpila alderantziz jartzen saiatzen bait zegoen, katea erradio artean eraman nahi zuen. Noizbait saiatuko gara.

Basakabin elkartzen gara berriz eta jaitsiera hasten dugu. Bertan Fernando-ri bazter babesa-ren montaketa eta eraginkortasuna probatzea bururatzen zaio eta patatakin jaten du. Xamar kolpatuta, Sanferminetan bigantxak harrapatu zuenean bezala, eta bidea jarraitzera. Talde guztiari eskerrak laguntzagatik.

Goizuetako iturrian derrigorrezko geldialdia. Lago, Luis eta Amado azaltzen dira. Gure Lago baten batek Berastegin galdu ote duen kate-maila batekin dator. Danok alu bezala zeinena den ikusten, honaino haizeak bultzatuta iritsi bagina bezala!!

Cuando todavía estaba la gente en pleno fregado de las celebraciones, Fernando, que nunca ha tenido la oportunidad de ir escapado, ha cogido las de Villadiego y ha empezado en solitario a subir Hurto en dirección a Leitza. En plena escapada recibe una llamada por el pinganillo que pare, Xibiri ha pinchado. Empiezan las calamidades de la jornada de hoy. Se ha tardado un poco más de lo debido porque Xibiri estaba empeñado en colocar la rueda trasera al revés, quería ir con la cadena entre los radios. Un día hay que hacer la prueba.

Reagrupamiento en Basakabi y comenzamos la bajada. Durante la misma a Fernando se le ocurre probar el montaje y efectividad del guardarail y se lo come con patatas. Un poco magullado, como cuando le cogió la vaquilla en sanfermines, y a seguir camino. Agradecer a todo el grupo la ayuda.

Parada obligatoria en la fuente de Goizueta. Aparecen Lago, Luis y Amado. El amigo Lago, con un eslabón de cadena que alguno había perdido en Berastegi. Todos como pardillos a mirar de quién era, como si hubiésemos llegado empujados por el viento!!!Goizuetatik irten eta makina hori itzelak zulatzen du gurpila. Talde lana, danok gelditzen gara. Lehen ordezko kamara ere zulatuta zegoen. Bitartean denok urrutitik puzgailu hegalaria-ri begira, badaezpada. Ez dago arazorik, kamarak ez dira faltako. Bigarrena agertzen da, kapela eskatzen da, barkatu beste puzgailu bat, hegalariak ez bait zebilen behar bezala. Ba bigarrena ere zulatuta zegoen balbula aldamenean. Ingeniari guztiak laguntzen, ea rebaba bat den kubiertan, etab. Puzgailu desfilea hasten da. Azkenean Javik kamara bat eskaintzen dio Iñaki-ri eta oraingoan bai!!!


Behin gurpila jarrita eta martxan hasteko prest geundenean, katea bielan korapilatzen da
eta boxesetan darraigu. Erdiak, borondate onez eta esku grasa beltzez, osinetan garbitzera, eta begiraleak ideiak ematen. Bitartean Jose Angel Goizuetako garbiketa zerbitzuan lan bila, kamara zulatuak edukiontzietara eramaten bidai pare bat egin ditu. Non erosten ote ditu kamarak gure Iñakik?

Salir de Goizueta y el maquinón amarillo pincha. Labor de equipo, todos pie a tierra. Primera cámara de repuesto que también estaba pinchada. Para eso todos mirando de lejos a la bomba voladora, por si las moscas. No hay problema, por cámaras va a ser. Aparece la segunda, piden el sobrero, perdón otro inflador, porque el volador parece que fallaba. Pues la segunda estaba pinchada junto a la válvula. Todos los ingenieros ayudando, que si será una rebaba en la cubierta etc.. Desfile de bombas infladoras. Al final Javi ofrece una cámara a Iñaki y esta sí!!!

Una vez colocada la rueda y cuando ya estábamos preparados, la cadena se enrolla en la biela y seguimos en boxes. La mitad, con buena voluntad con las manos de grasa, a limpiarse en las hortigas, los mirones dando ideas. Para eso José Angel buscando empleo en el servicio de limpieza de Goizueta ha hecho dos viajes al container con cámaras pinchadas. ¡Donde comprará las cámaras el amigo Iñaki?
Azkenean martxan jartzen gara, eta dena ezinobeto.... Martutene-raino. Melenaren berotasunean, Andy-ri liztor bat kaskoan sartzen zaio eta gelditzera. Behin  errentaria kaleratuta martxan jartzen gara berriz eta bakoitza bere etxera. Bukatzean 104 km. egin ditugu gutxigorabehera. Batezbesteko abiaduraz, argi denez, hobe ez hitzegitea. Zulaketak, bazter babesak eta liztorrak direla eta denbora gehiago eman dugu zutik bizikleta gainean baino.

Datorren asterarte, eta sorte on Quebrantahuesos eta Treparriscos-eko partaideentzat!

Por fin arrancamos, todo fenomenal……hasta Martutene. Al calorcillo de la melena, a Andy le entra una avispa en el casco y a parar. Una vez desalojada la inquilina se reanuda la marcha y cada uno a su casa. Nos han salido 104 kms. aprox. De la media es mejor no hablar, obviamente. Entre pinchazos, guardaraíles y avispas hemos estado más tiempo de pie que sentados en la flaca.

Hasta la próxima semana y suerte a los quebrantahueseros y treparrisqueros!