Azkarate

Igandea, Uztailak 31a, San Inazio eguna, eta Loiolatarra taldea beti bezala BuenPas-ean 8-tan puntual, azken irteera abuztuko oporrak baino lehen. Laurdenetakoekin prest gaude eta Xabi, Jose Angel, Fernando, Alberto eta Joserra kanpaiekin batera ateratzen gera (nahiz eta baten batek BuenPaseko erlojua aurreratuta dagoela pentsatzen badu ere). Antiguan beste Fernandorekin topo egiten dugu eta danak batera gure helmugaruntz ibiltzen gera. Aurretik gure motorrak Alberto eta Xabi, eta Billabona arte ez dira geratzen (festak dira eta kontukin pasa behar dugu, kristalak daude lurrean). Billabona pasata eta Atallu bidean Jose Angelen aurreko gurpilak zulaketa jasaten du eta tita batean konpontzen dute. Atallun bertan eta eskubira joanda 3 km-tako igoera edukiko dugu Azkarateraino. Beran Donostiarra talde batek "con calma que es duro" esaten digu eta pin y ponek kasu egiten beraien errtimoa jartzen dute: 1 km oraindik hemen eta ya ahin goran?, km 2 jarraitzen dugu por un falso llano: ze igoera polita (Donostiarra hauek…), eta a ze nolako aldapa, hor bukatzen da, joder ah ez!! Hor bai, ah oraindik ez joder… bai hor bai …. Azkenean ailegatzen gera, haizea hartu, haize gehiago hartu, argazkiak, barritas (ez dugu hamaiketakorik) eta beraka.


Domingo 31 de julio, Fiesta de San Ignacio, y Loiolatarra a las 8 puntual en el BuenPas en la última salida oficial antes de vacaciones de agosto. Con los cuartos nos preparamos y con las campanadas salimos (aunque alguno crea que el reloj del Buenpas está adelantado) Xabi, Jose Angel, Fernando, Alberto y Joserra. En el Antiguo nos encontramos al otro Fernando, y ya todos juntos nos dirigimos hacia nuestro destino de sellado. Se ponen delante las motos de nuestro día Alberto y Xabi, que no paran hasta Billabona (son fiestas y hay que pasar con cuidado por eso de los cristales en la carretera). Ya pasado Billabona nos dirigimos camino de Atallu, en el camino pinchazo de Jose Angel que se cambia en un titá, y desde aquí girando hacia la derecha subiremos a Azkarate, 3 km desde Atallu. Abajo grupo de Donostiarra nos dice "con calma que es duro" y pinypon haciendo caso ponen su ritmo: km 1 todavía ya?, seguimos hasta km 2 con falso llano: qué bien se sube (estos de la Donostiarra…), y rampa joder, ahí acaba, ah no! Otra rampa joder, ahí acaba, joder que todavía no… llegamos arriba, resoplamos, volvemos a resoplar, fotos, barritas (esta vez no hay almuerzo), y para abajo.Itzulia nahiko azkar, kuentakilometrosa ikusita 47, berriz 48, berriz 50, sputnik bat bezala goaz (rabobanktarra a bloke), eta Tolosan lasaitzen gera, eta Billabonatik pasatzerakoan oraindik gehio. Andoainera ailegatzerakoan beste zulaketa bat gurpil berdinean (egia da, kristalak bazeuden lurrean-festak, leheno esan digute baina…). Andoainetik aterata eta pin y pon Urnietaruntz dijoaz (Fernandori oporrak bukatzen zaizkio eta bere lanerako erabiltzen duen anbulantzia hartu behar du, eta Joserra berarekin bere trauma posvacacional handia norbaitekin pasatzeko), eta besteak, Andoain-eko kaleen zehar bira turistiko baten ondoren, Lasarte-Oriara zuzentzen dira, Donostiara iristeko etapa polit bat betetzen.

Irteera ofizialak bukatzen dira iraila arte, baino aterako gera abuztuko igandeetan BuenPas-etik 8:30-tan.
Vuelta a ritmo importante, miro el cuentakilómetros y vamos a 47, vuelvo a mirar 48, miro de nuevo 50, pero si vamos como cohetes (la rabobanktarra a toda la ohtia), en Tolosa se afloja el ritmo y al paso por Billabona se afloja más. Llegamos a Andoain y Jose Angel vuelve a pinchar la misma rueda (es verdad había cristales en la carretera-las fiestas, si ya nos lo habían dicho…). Salimos de Andoain y nos dividimos, pin y pon se van a Urnieta (Fernando termina sus idílicas vacaciones y tiene que coger su furgona ambulancia de trabajo, y Joserra le acompaña para que no sea tan amargo trago, trauma posvacacional), y el resto, tras una visita turística por las calles de Andoain, pone rumbo a Lasarte-Oria, para llegar a Donostia completando una gran etapa.

Se acaban las salidas oficiales hasta septiembre, pero se seguirán haciendo salidas oficiosas los domingos de agosto a las 8:30 en el BuenPas.