Eguneratutako ohizko batzarra -- 2011 -- Asamblea ordinaria actualizada


Datorren 2.012.eko Urtarrilak 15ean, igandea, C.D. Loiolatarra K.E.-ko ohizko batzarra ospatuko dela Bazkideei informatzen diegu:

Lekua: Elkartearen egoitza
Ordua: 9:30tan lehen deialdia, 10:00tan bigarren deialdia
Gai zerrenda:

Bazkide zerrenda pasa
Aurreko batzar-agiria irakurri eta onartzea
2011.eko ekintza memoria
Obretako komisioa
2011.eko ekonomi balantzea
Zuzendaritza talde berriaren aurkezpena
Ramon Diaz-i homenaldia
Elkartean erretzea
Proposamenen balioa (epea)
Bazkideen bajak eta bazkidegaien aurkezpena
Galde-eskeak


Informamos a los Sres. Socios de que el próximo 15 de Enero de 2.012, domingo, se celebrará la asamblea ordinaria del C.D. Loiolatarra K.E.:

Lugar: Local Social del Club
Hora: 9:30h primera convocatoria, 10:00h segunda convocatoria
Orden del día:

Pasar lista de socios
Lectura y abrobación del acta anterior
Memoria de actividades del 2011
Comisión de obras
Balance economico del 2011
Presentacion de la nueva directiva
Homenaje a Ramón Díaz
Fumar en la sociedad
Validez de propuestas (plazo)
Baja de socios y presentacion de aspirantes a nuevos socios
Ruegos y preguntas